Para ter en conta.VMNI

3 comentarios comentarios

Para ter en conta.VMNI

.

 • As lesións cutáneas pódense previr amofadando os puntos de presión con apósitos poliméricos ou hidrocoloides. A presión do arnés sobre a máscara debe repartirse de forma uniforme. Para isto sempre é aconsellable non tensar as cintas do arnés dun mesmo lado da cara, senón de forma cruzada, para o que se pode usar o lado superior dereito co lado inferior esquerdo, e viceversa.
 • Débense vixiar os desprazamentos laterais da máscara e evitar, no posible, un aumento de presión en calquera dos puntos onde vai ancorada e das zonas de apoio.
 • As fugas aéreas aparecerán en todos os pacientes sometidos a ventilación mecánica non invasiva, tanto en pacientes pediátricos coma en pacientes adultos. A detección e o tratamento de forma precoz é un punto que hai que ter en conta para que o tratamento teña consecuencias favorables. Poden provocar hipoxia e hipoventilación, que terán como consecuencia a perda ou o descenso de volume realmente efectivo. Vixíe en cada rolda a posición correcta da máscara para evitar que se produzan fugas.
 • Valore se hai signos de dificultade respiratoria: dispnea, cianose, uso de músculos accesorios, nivel de consciencia e cambios no estado mental.
 • Observe e valore: dor, náuseas, expectoración, saturación de osíxeno, FR, FC, PA e T.ª.
 • Observe o movemento da parede torácica.
 • Programe, se é posible, pausas durante a VMNI para a alimentación, a hidratación, o descanso, a hixiene bucal, nasal ou ocular e a drenaxe de secrecións.
 • Manteña hidratadas as mucosas (non utilice vaselina nin cremas oleosas).
 • Insista na necesidade de levar a cabo a hixiene bucal despois de cada comida e, se fose necesario, axúdelle.
 • Vixíe se hai signos de conxuntivite iatroxénica, realice a hixiene dos ollos e administre lágrimas artificiais. 
 • Revise os axustes do ventilador mecánico todos os días e cada vez que se retire.
 • Axuste as alarmas dos parámetros de volume e presión segundo se requira.
 • Baleire a auga da condensación das tubuladuras cada vez que se requira.
 • Utilice un humidificador limpo cando se cambien os circuítos.
 • Encha o humidificador cada 24 h con auga destilada ata o nivel que indique o fabricante.
 • Informe se non funciona de forma adecuada ou se emite ruídos estraños. Manteña o exterior limpo, nunha superficie plana e libre de obxectos ao seu redor que impida a correcta ventilación.
 • Manteña o exterior limpo, nunha superficie plana e libre de obxectos ao seu redor que impida a correcta ventilación.
 • Recoméndase cambiar os circuítos externos unha vez á semana, e con maior frecuencia se o enfermo ten abundantes secrecións.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios:
 • avatar Xustiza divina dixo:
  sábado, 2 de marzo 2019 ás 16:50
  As douturiñas dos comentarios anteriores que non saben falar nin escribir un inglés que sexa máis que un A2 sendo ben xenerosos, fan burla do gran traballo de Femora porque foi grazas a Femora como salvaron moitas vidas de persoas. Porque Femora dixo non á mala praxe, dixo non á arbitrariedade e actuacións salvaxes, dixo non á violencia agochada baixo prescricións anómalas, probas non axeitadas, violencia por actuacións non indicadas e sen consentimento e dixo non a verdadeiros delincuentes de todos os chamados estamentos e fixo tremer os cortellos do 10% das cánulas e o 15% do line..d. Grazas Femora, moitas grazas!!!
 • avatar Your honsety is like a beacon dixo:
  xoves, 6 de xullo 2017 ás 02:05
  Your honsety is like a beacon
 • avatar What a great reurcose this text is. dixo:
  xoves, 6 de xullo 2017 ás 01:33
  What a great reurcose this text is.
Publica o teu comentario
 •  
 •  
 •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde