Materiais. Adm. medicación v.inhalatoria

Materiais. Adm. medicación v.inhalatoria

.

Medios materiais

    •  Cámaras de inhalación de adultos e de nenos.
    • Inhalador prescrito.
    • Set de nebulización O2 (toma de O2, máscaras con depósito para medicación).
    • Toma de osíxeno.
    • Caudalímetro.
    • Xiringas de 2/5 cc.
    • Soro salino.
    • Fonendoscopio.
    • Luvas non estériles.
    • Auga para enxaugaduras bucais.
    • Auga e xabón para hixiene de mans e limpeza de materiais.