Materiais. Aspiración secrecións vía respiratoria alta

Materiais. Aspiración secrecións vía respiratoria alta

.

 - Sonda de aspiración estéril con control de calibre e lonxitude axeitada.

​- Luvas estériles.
​- Sistema de baleiro.
​- Manómetro.
​- Recipiente para recoller as secrecións.
​- Sistema de aspiración e conexións.
​- Solución de lavado (auga estéril o soro salino).
​- Equipo de osixenoterapia.
​- Auga estéril ou soro salino.
​- Depresor.
​- Cánula orofarínxea (Guedell).
​- Lubricante hidrosoluble estéril.
​- Medidas de barreira fronte ao risco de salpicaduras e/ou illamento, se se precisa.

 Imaxes sondas.JPG