Vídeo. Retirada de EPIs fronte aos axentes biolóxicos do grupo 4.

Vídeo. Retirada de EPIs fronte aos axentes biolóxicos do grupo 4.