Anexo Temperatura. Desinfección termometro dixital

Anexo Temperatura. Desinfección termometro dixital

A desinfección dos termómetros realizarase con alcohol de 70º. Non deben mergullarse en auga porque poden estragarse. Só no caso de existir restos de fluídos corporais se poden lavar con auga e xabón pero procurando que só se molle o extremo, o tempo mínimo imprescindible e finalizando a desinfección co alcohol de 70º.