Para ter en conta. Glicemia capilar

.

- Non se recomenda a glicemia capilar en sangue total como proba diagnóstica de diabetes nas poboacións de risco (grao C).
 
- Existen certos parámetros que poden influír na medición da glicemia capilar, como son: o volume da gota de sangue, substancias que interfiren na medición (vitamina C, cisteína etc.), rango do hematócrito, tipo de sangue aplicado, tempo desde a inxestión, calibración do propio medidor, así como certos factores ambientais (temperatura, humidade, altitude).
 
- A realización correcta da técnica así como o coñecemento das limitacións e sistema de calibración do medidor utilizado, contribúen a minimizar os erros de medición, que poden levar o médico ou o paciente a tomar decisións equivocadas.
 
- É importante coñecer as características dos aparatos, o seu modo de emprego e as posibles causas do erro, para facer unha correcta utilización destes.
 
- Nunca se debe facer comprobación da glicemia con distintos medidores; de facelo, deberían ser dous medidores iguais, utilizar a mesma gota de sangue, e aínda así pode haber unha diferenza de ± 15 mg/dl.
 
- Non facer glicemias seguidas, salvo que o resultado da medición sexa moi alto ou moi baixo.
 
- Rotar a zona de punción.
 
- Se houbese problemas para obter unha boa gota de sangue da punta do dedo, lavar os dedos con auga quente, axitando a man por debaixo da cintura, ou apertar a punta do dedo, nunca exprimir o dedo.
 
- Non efectuar as determinacións de glicemia a temperaturas inferiores a + 14 ºC ou superiores a +40 ºC.
 
- Manter as tiras reactivas en lugar fresco e seco e protexidas da luz.
 
- Debe asegurarse de que ao sacar a tira do bote quede ben pechado.
 
- Non deixar os envases das tiras reactivas abertos polo risco de deterioración ou contaminación.
 
- Nas probas deben seguirse as instrucións de cada aparato para a calibración e realización dos controis de calidade, así como a súa limpeza, para evitar lecturas erróneas. Vixiar as datas de caducidade das solucións control.
 
- Sempre que se pinche no dedo, facelo no lateral da xema do dedo seleccionado, xa que é menos doloroso e a zona está máis vascularizada.
 
- Aínda que se pode facer a toma de mostra do sangue na palma da man, antebrazo ou coxa, a NICE non o recomenda como alternativa á análises no dedo.
 
- Os medidores teñen un rango de medida que vai dende 10-20 mg/dl ata 500-600 mg/ dl; se a glicemia é inferior ao rango 10-20 mg/dl, no aparato aparecerá “LO” (do inglés “low”), e se é superior a 500-600 mg/dl, aparecerá “HI” (do inglés “high”) Indicadores de fora de rango.JPG

 
- Se o lavado das mans non é posible e non están visiblemente sucias ou expostas a produtos que conteñan azucre, é aceptable utilizar a segunda gota de sangue despois de limpar a primeira.