Materiais. Manexo da Pulsioximetría

Materiais. Manexo da Pulsioximetría

.

​  Medios materiales

  • Pulsioxímetro
  • Sensor de pulsioximetría adhesivo desbotable ou de pinza
  • Luvas non estériles
  • Gasas
  • Quitaesmalte, se se precisa
  • Esparadrapo