Materiais. Temperatura

Materiais. Temperatura

.

  • Termómetro. Empregar un termómetro válido para determinar o grao de hipotermia en caso de ser necesario.
  • Cubertas/fundas desbotables para o termómetro electrónico con sonda de medición.
  • Pilas.
  • Luvas non estériles, se procede. Só en casos excepcionais.
  • Batea, se procede.
  • Solución hidroalcohólica.
  •