Indicadores. Temperatura

Indicadores. Temperatura

INDICADORES
Porcentaxe de persoal que coñece o manexo correcto do termómetro da unidade (toma de temperatura, desinfección e almacenamento).
Fórmula: número de persoal que coñece o manexo correcto do termómetro da unidade/número total de persoal da unidade.