Procedemento de adm. medicación vía rectal

0 comentarios comentarios

Procedemento de adm. medicación vía rectal

fv

​  Procedemento

 1. Comprobar a identidade do paciente, segundo o procedemento de aplicación no Servizo Galego de Saúde.
 2. Respectar a intimidade do enfermo e gardar confidencialidade dos seus datos.
 3. Informar o paciente e/ou o coidador principal do procedemento a realizar e solicitarlle a súa colaboración, se é posible, recalcar a súa utilidade, usar unha linguaxe comprensible e resolver as súas dúbidas e temores. No caso de pacientes pediátricos explicarlles o procedemento aos pais. (Grao B)
 4. Solicitar o seu consentimento de forma verbal, sempre que sexa posible.
 5. Identificar os profesionais sanitarios que van intervir no procedemento.
 6. Seguindo os cinco principios de administración da medicación verificar: fármaco, dose, vía, hora e paciente correcto. Asegurarse de que non existe contraindicación ou alerxia ao fármaco.
 7. Comprobar a prescrición coa etiqueta do fármaco e que ambas as dúas están claramente escritas. Comprobar ademais a data de caducidade e a súa axeitada conservación, data de apertura, a integridade deste e a ausencia de partículas en suspensión. (Grao B).
 8. Coñecer os efectos dos medicamentos e en función do fármaco que se vai utilizar, valorar a posible repercusión nos signos vitais, glicemia capilar, nivel de consciencia... antes da súa administración.
 9. Preparar a medicación para a súa administración de forma individualizada, e o que a prepare será o encargado de administrala, exceptuados os casos de elaboración ou mestura por parte do servizo de farmacia.
 10. Realizar lavado hixiénico de mans ou uso de solución hidroalcohólica (Categoría IA).
 11. Poñer luvas.
 12. Antes do inicio do procedemento, ofrecer a posibilidade de ir ao baño.
 13. Colocar o paciente na posición de Sims (decúbito lateral esquerdo coa perna dereita flexionada por riba da esquerda), sempre que sexa posible.
 14. Colocar cuña no caso de administrar enema.
 15. Separar as nádegas do paciente coa man non dominante expoñendo o ano.
 16. Pedir ao paciente que realice inspiracións lentas e profundas para relaxar o esfínter anal.
 17. Introducir o supositorio (debe estar frío a fin de que non perda a consistencia o que dificultaría a introdución) ou cánula lubricada no recto suavemente e dirixilo a través da parede en dirección ao embigo, no caso de administrar supositorios superar o esfínter anal interno e introducir o ápice primeiro se queremos efecto local e pola base se pretendemos efecto sistémico.
 18. No caso de utilizar una solución rectal (microenema medicamentoso) inserir a cánula no ano, previamente lubricada, premer mantendo o microenema na posición inclinada e retiralo sen deixar de exercer a presión.
 19. No caso de cánula comprimir o tubo para expulsar o medicamento a través do ano o recto.
 20. Indicarlle ao paciente que reteña a medicación. No caso de que non aguante o espasmo ou en pacientes pediátricos apertaremos as nádegas.
 21. Unha vez rematado limpar a zona rectal e permitir que o enfermo descanse nunha posición cómoda.
 22. Retirar as luvas e hixienizar as mans.
 23.     

 

Comentarios:
Non se realizou ningún comentario
Publica o teu comentario
 •  
 •  
 •  
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde