Obxectivos e diagnósticos enfermería na adm. medicación vía IM

Obxectivos e diagnósticos enfermería na adm. medicación vía IM

.

OBXECTIVO

Obxectivo xeral:
 
Estandarizar os criterios de actuación dos profesionais para administrar por vía intramuscular a medicación prescrita.
 
Obxectivos específicos:
  1. Administrar con seguridade os fármacos a través da vía intramuscular.
  2. Prever posibles complicacións derivadas da administración de fármacos por vía intramuscular.
 
Diagnósticos de enfermería relacionados
 
Diagnósticos NANDA 
  • 00004 Risco de infección
  • 00047 Risco de deterioración da integridade cutánea
  • 00132 Dor aguda
  • 00206 Risco de sangrado
  • 00217 Risco de reacción alérxica
  • 00248 Risco de deterioración da integridade tisular