Materiais. Adm. medicación vía ótica

Materiais. Adm. medicación vía ótica

Medios materiais
 
  • Gasas estériles
  • Luvas non estériles,se se precisan.
  • Soro fisiolóxico, se se precisa.
  • Bolsa para residuos.