Definición. Adm. medicación ótica

Definición. Adm. medicación ótica

                        

Administración de medicamentos: Darlle a unha persoa unha única dose de medicamento.
Administración de medicamentos por vía ótica: É a administración de fármacos a través de gotas no interior do CAE con fins terapéuticos. Con menos frecuencia empréganse formas sólidas como pomadas.
Medicamento: Sustancia que, administrada interior ou exteriormente a un organismo animal, serve para evitar, curar ou aliviar a enfermidade e corrixir ou reparar os danos desta.